Laddar

Trafik till hemsidan!

Vill du öka trafiken till din hemsida behöver du en plan eller strategi för hur du skall gå tillväga!

” Det är viktigt att man har en strategi för sin webbplats om man vill nå resultat. Det handlar för många om att man skall nå så höga trafikvolymer som möjligt, men i förlängningen är detta inte någonting som avgör en webbplats effekt. Istället bör fokus ligga på att de som besöker webbplatsen också skall bli kunder, hur man än väljer att definiera detta. För vissa företag är kunder precis som det låter. Någon som kommer in på en webbplats och sedan gör en beställning. För de som jobbar med marknadsföring kan det istället handla om att man skall besvara en studie, alternativt gå med i ett nyhetsbrev. Viktigast är att man har klart för sig vad som önskas! ”

Läs hela inlägget på bloggen!